นโยบายการคืนสินค้า

ขั้นตอนการคืนสินค้า
1. หากท่านพบปัญหาที่สินค้า อันเนื่องมาจาก

  • สินค้าชำรุด/ เสียหาย
  • จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาด หรือ สีของสินค้าผิด
  • สินค้าใช้งานไม่ได้

และต้องการจะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อ Chowa ทาง Facebook Inbox หรือ อีเมล support@chowa.in.th ภายใน 3 วันหลังได้รับสินค้า พร้อมแสดงหลักฐานการชำรุด เช่น ภาพถ่ายสินค้า ภาพถ่ายกล่องสินค้า

การคืนสินค้าจะต้องสอดคล้องกับนโยบายคืนสินค้า

2. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันความต้องการในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ก่อนที่ท่านจะดำเนินการส่งคืนสินค้า

3. ส่งคืนสินค้าพร้อมเอกสารการสั่งซื้อที่ได้รับจากผู้ขาย ทางไปรษณีย์

นโยบายการคืนสินค้า

  • Return : รับเปลี่ยน / คืนสินค้าภายใน 7 วัน โดยนับจากวันที่รับสินค้า จนถึงวันที่นำส่งสินค้าคืน โดยที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100%
  • Claim : ในกรณีที่บริษัทจัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดยืนยันการสั่งซื้อล่าสุด หรือสินค้าแตกหัก เสียหายจากการขนส่ง บริษัทยินดีรับผิดชอบในการเปลี่ยนสินค้า

การคืนเงิน

หลังจากการตรวจสอบสินค้าที่มีการขอคืนแล้ว เราจะทำการคืนเงินให้ภายในระยะเวลา 3 วัน และคืนผ่านช่องทางเดิมที่มีการชำระเงินเข้ามา

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า/คืนสินค้า : สินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด มิฉะนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า

เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้:

  • สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก www.chowa.in.th หรือ ช่องทาง Social media ของ Chowa
  • ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการ เปิดใช้งานหรือซักแล้ว
  • สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ็คสินค้าส่งคืนโชวาของลูกค้าเอง
  • ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า
  • สินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข
You cannot copy content of this page