• ทำความสะอาดผ้าปิดตาอย่างไร?

  • เหมาะกับทุกท่านอนหรือไม่?

  • คนที่ต่อขนตาใช้งานได้หรือไม่?

  • ผ้าปิดตาทำจากวัสดุอะไร?

  • ผ้าปิดตาขนาดเท่าไร?

  • ใช้สำหรับคนศีรษะใหญ่ได้หรือไม่?