• ทำความสะอาดปลอกหมอนอย่างไร?

  • ข้อควรระวังในการใช้งาน?

  • ปลอกหมอนทำจากวัสดุอะไร?

  • ปลอกหมอนขนาดเท่าไร?

  • รีดปลอกหมอนได้หรือไม่?

  • ผ้าไหม 22 momme คืออะไร?

  • รับประกันสินค้าอย่างไร?