• ทำความสะอาดหมอนพิงหลังอย่างไร?

  • ข้อควรระวังในการใช้งาน?

  • หมอนพิงหลังทำจากวัสดุอะไร?

  • หมอนพิงหลังขนาดเท่าไร?

  • มีปลอกหมอนมาให้ด้วยหรือไม่?